Home » باشگاه خبر ورزشی » رئال در لحظات آخر از شکست گریخت/ شکست ناپذیری شاگردان زیدان ادامه پیدا کرد

رئال در لحظات آخر از شکست گریخت/ شکست ناپذیری شاگردان زیدان ادامه پیدا کرد

رئال در لحظات آخر از شکست گریخت/ شکست ناپذیری شاگردان زیدان ادامه پیدا کرد

آبی و اناری پوشان کاتالونیا با قبول تساوی برابر رقیب دیرینه شان در ورزشگاه نیوکمپ، نتوانستند فاصله خود را با کهکشانی ها کم کنند.

رئال در لحظات آخر از شکست گریخت/ شکست ناپذیری شاگردان زیدان ادامه پیدا کرد

آبی و اناری پوشان کاتالونیا با قبول تساوی برابر رقیب دیرینه شان در ورزشگاه نیوکمپ، نتوانستند فاصله خود را با کهکشانی ها کم کنند.

(image)
رئال در لحظات آخر از شکست گریخت/ شکست ناپذیری شاگردان زیدان ادامه پیدا کرد

About