Home » باشگاه خبر ورزشی » دوپینگ بازیکن ایرانی تایید شد

دوپینگ بازیکن ایرانی تایید شد

دوپینگ بازیکن ایرانی تایید شد

خبر ورزشی: دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیر ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، در نامه ای به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از مثبت بودن تست دوپینگ بازیکن ایرانی خبر داد. …

دوپینگ بازیکن ایرانی تایید شد

خبر ورزشی: دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیر ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، در نامه ای به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از مثبت بودن تست دوپینگ بازیکن ایرانی خبر داد. …

(image)
دوپینگ بازیکن ایرانی تایید شد

About