Home » باشگاه خبر ورزشی » دومدال طلای دیگربرای جودوکاران ژاپنی

دومدال طلای دیگربرای جودوکاران ژاپنی

دومدال طلای دیگربرای جودوکاران ژاپنی
جودوکاران ژاپنی دو مدال طلای دیگر بازی های المپیک 2016 را از آن خود کردند تا تعداد مدال های طلای سامورایی ها در این رشته به عدد 3 برسد.

دومدال طلای دیگربرای جودوکاران ژاپنی

جودوکاران ژاپنی دو مدال طلای دیگر بازی های المپیک 2016 را از آن خود کردند تا تعداد مدال های طلای سامورایی ها در این رشته به عدد 3 برسد.
دومدال طلای دیگربرای جودوکاران ژاپنی

About