Home » اخبار ورزشی زنان » دفاعیات محمدخانی از اتفاقات زندگی شخصی اش

دفاعیات محمدخانی از اتفاقات زندگی شخصی اش

دفاعیات محمدخانی از اتفاقات زندگی شخصی اش

خبرگزاری تسنیم: ناصر محمدخانی، پیشکسوت پرسپولیس که در ماه گذشته حسابی به خاطر ازدواج اخیرش مورد توجه واقع شده، صحبت هایی را در این مورد انجام داد. او البته درباره بازی روز گذشته بادران و پرسپولیس هم صحبت کرد. …

دفاعیات محمدخانی از اتفاقات زندگی شخصی اش

خبرگزاری تسنیم: ناصر محمدخانی، پیشکسوت پرسپولیس که در ماه گذشته حسابی به خاطر ازدواج اخیرش مورد توجه واقع شده، صحبت هایی را در این مورد انجام داد. او البته درباره بازی روز گذشته بادران و پرسپولیس هم صحبت کرد. …

(image)
دفاعیات محمدخانی از اتفاقات زندگی شخصی اش

About