Home » باشگاه خبر ورزشی » دعوت رییس فیفا از روحانی برای تماشای جام جهانی

دعوت رییس فیفا از روحانی برای تماشای جام جهانی

دعوت رییس فیفا از روحانی برای تماشای جام جهانی

وزیر ورزش گفت: اینفانتینو اشاره کرد که نظرات خود را به فدراسیون آسیایی فوتبال می دهد تا مشکل میزبانی ما از عربستانی ها حل شود.

دعوت رییس فیفا از روحانی برای تماشای جام جهانی

وزیر ورزش گفت: اینفانتینو اشاره کرد که نظرات خود را به فدراسیون آسیایی فوتبال می دهد تا مشکل میزبانی ما از عربستانی ها حل شود.

(image)
دعوت رییس فیفا از روحانی برای تماشای جام جهانی
MIT License

About