Home » عکس های ورزشی » دستیاران پرتغالی قلعه نویی (عکس)

دستیاران پرتغالی قلعه نویی (عکس)

تراکتورسازان این روزها از دو مربی خارجی در ترکیب خود سود می برد، رودولف و روی تابارز، دو مربی پرتغالی هستند که به عنوان دستیاران قلعه نویی روی نیمکت این تیم تبریزی می نشینند.

اتوبیوگرافی

مدرسه

About