Home » باشگاه خبر ورزشی » در عمرم ورزشی ام مربی نداشتم/ منصور بهرامی: راجر فدرر توپ جمع کنم بود !

در عمرم ورزشی ام مربی نداشتم/ منصور بهرامی: راجر فدرر توپ جمع کنم بود !

بهرامی چند روزی است که برای دیدن اقوام خود به ایران سفر کرده و با استفاده از این فرصت از تمرینات تیم ملی بزرگسالان در استقلال و زمینهای این مجموعه بازدید کرد.

عکس

مرجع سلامتی

About