Home » باشگاه خبر ورزشی » در روز سقوط بانک سرمایه به رده دوم؛/ برد پارسه در روز دعوای مربی و بازیکن خودی

در روز سقوط بانک سرمایه به رده دوم؛/ برد پارسه در روز دعوای مربی و بازیکن خودی

در روز سقوط بانک سرمایه به رده دوم؛/ برد پارسه در روز دعوای مربی و بازیکن خودی
والیبال این هفته هم با اتفاقات پرشماری همراه بود جایی که بانک سرمایه با شکست مقابل شهرداری ارومیه صدر جدول را از دست داد و پارسه در غیاب سرمربی اش شاهد درگیری بین بازیکنان و نیمکت بودند.

در روز سقوط بانک سرمایه به رده دوم؛/ برد پارسه در روز دعوای مربی و بازیکن خودی

والیبال این هفته هم با اتفاقات پرشماری همراه بود جایی که بانک سرمایه با شکست مقابل شهرداری ارومیه صدر جدول را از دست داد و پارسه در غیاب سرمربی اش شاهد درگیری بین بازیکنان و نیمکت بودند.
در روز سقوط بانک سرمایه به رده دوم؛/ برد پارسه در روز دعوای مربی و بازیکن خودی

About