Home » باشگاه خبر ورزشی » درگیری منشا و احمدزاده، مسلمان را فیکس کرد

درگیری منشا و احمدزاده، مسلمان را فیکس کرد

درگیری منشا و احمدزاده، مسلمان را فیکس کرد

خبرگزاری تسنیم: آخرین تمرین پرسپولیس قبل از مصاف با نفت تهران در حالی از ساعت 11 امروز (پنجشنبه) در زمین پژوهشگاه نفت برگزار شد که در اواخر این تمرین، اتفاق ناخوشایندی رخ داد …

درگیری منشا و احمدزاده، مسلمان را فیکس کرد

خبرگزاری تسنیم: آخرین تمرین پرسپولیس قبل از مصاف با نفت تهران در حالی از ساعت 11 امروز (پنجشنبه) در زمین پژوهشگاه نفت برگزار شد که در اواخر این تمرین، اتفاق ناخوشایندی رخ داد …

(image)
درگیری منشا و احمدزاده، مسلمان را فیکس کرد

About