Home » باشگاه خبر ورزشی » درس بزرگی که شفر به مربیان ایرانی داد!

درس بزرگی که شفر به مربیان ایرانی داد!

درس بزرگی که شفر به مربیان ایرانی داد!

خبرگزاری میزان- کوروش تشت زر بازیکن اسبق استقلال یادداشتی درباره وضعیت این روزهای این تیم نوشته است.

درس بزرگی که شفر به مربیان ایرانی داد!

خبرگزاری میزان- کوروش تشت زر بازیکن اسبق استقلال یادداشتی درباره وضعیت این روزهای این تیم نوشته است.

(image)
درس بزرگی که شفر به مربیان ایرانی داد!

About