Home » باشگاه خبر ورزشی » دخیا، دلیل اخراج نشدن سرمربی هلندی/ دست هایی برای محافظت از فان خال

دخیا، دلیل اخراج نشدن سرمربی هلندی/ دست هایی برای محافظت از فان خال

شاید اگر آن 28 دقیقه کذایی اول سپتامبر نبود، لوئیس فان خال خیلی زودتر از اینکه بتواند دیدار مقابل ‏چلسی در استتمفوردبریج را تجربه کند، از کار برکنار شده بود.‏

free download movie

کانون نماز

About