Home » اخبار ورزشی زنان » دختر 8 ساله اردبیلی در مسابقه های مردان وزنه زد

دختر 8 ساله اردبیلی در مسابقه های مردان وزنه زد

دختر 8 ساله اردبیلی در مسابقه های مردان وزنه زد

دختر وزنه بردار 8 ساله اردبیلی در مراسم اختتامیه جام فجر وزنه برداری بر روی تخته رفت و وزنه زد.

دختر 8 ساله اردبیلی در مسابقه های مردان وزنه زد

دختر وزنه بردار 8 ساله اردبیلی در مراسم اختتامیه جام فجر وزنه برداری بر روی تخته رفت و وزنه زد.

(image)
دختر 8 ساله اردبیلی در مسابقه های مردان وزنه زد

About