Home » باشگاه خبر ورزشی » دایی: مردم فهمیدند چه کسی دروغ می گوید

دایی: مردم فهمیدند چه کسی دروغ می گوید

دایی: مردم فهمیدند چه کسی دروغ می گوید

ایسنا: علی دایی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پدیده مشهد گفت: ما یک بازی خیلی مهم را با پدیده داریم. این بازی مهم ترین بازی فصل ماست. بازی رفت خیلی بد نتیجه را به آن ها واگذار کردیم …

دایی: مردم فهمیدند چه کسی دروغ می گوید

ایسنا: علی دایی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پدیده مشهد گفت: ما یک بازی خیلی مهم را با پدیده داریم. این بازی مهم ترین بازی فصل ماست. بازی رفت خیلی بد نتیجه را به آن ها واگذار کردیم …

(image)
دایی: مردم فهمیدند چه کسی دروغ می گوید

About