Home » باشگاه خبر ورزشی » دایی: مدیران سابق پرسپولیس برایم گردن کلفتی کردند

دایی: مدیران سابق پرسپولیس برایم گردن کلفتی کردند

دایی: مدیران سابق پرسپولیس برایم گردن کلفتی کردند

سرمربی سایپا با حضور در نشست خبری در خصوص مسائل مربوط به تیمش پیش از جدال با سپاهان و همچنین حواشی بحث خود با مدیرعامل سابق پرسپولیس به صحبت پرداخت.

دایی: مدیران سابق پرسپولیس برایم گردن کلفتی کردند

سرمربی سایپا با حضور در نشست خبری در خصوص مسائل مربوط به تیمش پیش از جدال با سپاهان و همچنین حواشی بحث خود با مدیرعامل سابق پرسپولیس به صحبت پرداخت.

(image)
دایی: مدیران سابق پرسپولیس برایم گردن کلفتی کردند

About