Home » باشگاه خبر ورزشی » خلیل زاده:استقلالی ها با لگدکردن هم محروم نمی شوند

خلیل زاده:استقلالی ها با لگدکردن هم محروم نمی شوند

خلیل زاده:استقلالی ها با لگدکردن هم محروم نمی شوند

مدافع پرسپولیس می گوید بعضی قوانین و تصمیمات تنها برای پرسپولیس است.

خلیل زاده:استقلالی ها با لگدکردن هم محروم نمی شوند

مدافع پرسپولیس می گوید بعضی قوانین و تصمیمات تنها برای پرسپولیس است.

(image)
خلیل زاده:استقلالی ها با لگدکردن هم محروم نمی شوند

About