Home » باشگاه خبر ورزشی » خط دفاعی پرسپولیس و تغییرات بزرگ؛/ رامین رضاییان و حسین ماهینی کنار یکدیگر (گزارش)

خط دفاعی پرسپولیس و تغییرات بزرگ؛/ رامین رضاییان و حسین ماهینی کنار یکدیگر (گزارش)

خط دفاعی پرسپولیس و تغییرات بزرگ؛/ رامین رضاییان و حسین ماهینی کنار یکدیگر (گزارش)
رامین رضاییان بار دیگر به عنوان بازیکن جانشین در ترکیب قرار گرفت و با توجه به اخراج محمد انصاری او را می توان مرد ثابت ترکیب این تیم در بازی برابر ماشین سازی دانست.

خط دفاعی پرسپولیس و تغییرات بزرگ؛/ رامین رضاییان و حسین ماهینی کنار یکدیگر (گزارش)

رامین رضاییان بار دیگر به عنوان بازیکن جانشین در ترکیب قرار گرفت و با توجه به اخراج محمد انصاری او را می توان مرد ثابت ترکیب این تیم در بازی برابر ماشین سازی دانست.
خط دفاعی پرسپولیس و تغییرات بزرگ؛/ رامین رضاییان و حسین ماهینی کنار یکدیگر (گزارش)

About