Home » عکس های ورزشی » خشم اوزیل از شکست برابر یونایتد (عکس)

خشم اوزیل از شکست برابر یونایتد (عکس)

خشم اوزیل از شکست برابر یونایتد (عکس)

مسوت اوزیل، ستاره آلمانی آرسنال اذعان داشت که هنوز از شکست تیمش برابر شیاطین سرخ ناراحت است.

خشم اوزیل از شکست برابر یونایتد (عکس)

مسوت اوزیل، ستاره آلمانی آرسنال اذعان داشت که هنوز از شکست تیمش برابر شیاطین سرخ ناراحت است.

(image)
خشم اوزیل از شکست برابر یونایتد (عکس)

About