Home » عکس های ورزشی » خداحافظی طارمی با پرسپولیس (+عکس)

خداحافظی طارمی با پرسپولیس (+عکس)

خداحافظی طارمی با پرسپولیس (+عکس)

گفته می شود در این مذاکره، مدیران دو باشگاه توافق کرده اند که مهدی طارمی با جدا شدن از پرسپولیس، پیراهن ریزه اسپور را بر تن کند تا ترک ها از خیر مبلغ جریمه قرمزهای تهران بگذرند و به این ترتیب سایه احکام سنگین فیفا …

خداحافظی طارمی با پرسپولیس (+عکس)

گفته می شود در این مذاکره، مدیران دو باشگاه توافق کرده اند که مهدی طارمی با جدا شدن از پرسپولیس، پیراهن ریزه اسپور را بر تن کند تا ترک ها از خیر مبلغ جریمه قرمزهای تهران بگذرند و به این ترتیب سایه احکام سنگین فیفا …

(image)
خداحافظی طارمی با پرسپولیس (+عکس)

About