Home » باشگاه خبر ورزشی » حضور علی کریمی در اردوگاه پرسپولیس

حضور علی کریمی در اردوگاه پرسپولیس

حضور علی کریمی در اردوگاه پرسپولیس

شماره هشت محبوب پرسپولیسی ها پیش از جدال مقابل الوصل در اردوی این تیم حاضر شد و با بازیکنان و کادرفنی دیدار کرد.

حضور علی کریمی در اردوگاه پرسپولیس

شماره هشت محبوب پرسپولیسی ها پیش از جدال مقابل الوصل در اردوی این تیم حاضر شد و با بازیکنان و کادرفنی دیدار کرد.

(image)
حضور علی کریمی در اردوگاه پرسپولیس

About