Home » باشگاه خبر ورزشی » حضور اینفانتینو در جشن عربستانی ها پس از تفاهمنامه ایران و قطر!

حضور اینفانتینو در جشن عربستانی ها پس از تفاهمنامه ایران و قطر!

حضور اینفانتینو در جشن عربستانی ها پس از تفاهمنامه ایران و قطر!

در شرایطی که فدراسیون فوتبال ایران در تلاش برای تغییر رای AFC و لغو بازی با تیم های عربستانی در کشور بی طرف است، رئیس فیفا امروز به عربستان سفر کرد!

حضور اینفانتینو در جشن عربستانی ها پس از تفاهمنامه ایران و قطر!

در شرایطی که فدراسیون فوتبال ایران در تلاش برای تغییر رای AFC و لغو بازی با تیم های عربستانی در کشور بی طرف است، رئیس فیفا امروز به عربستان سفر کرد!

(image)
حضور اینفانتینو در جشن عربستانی ها پس از تفاهمنامه ایران و قطر!

About