Home » باشگاه خبر ورزشی » حسن زاده: استقلال پیروز یک بازی گردن کلفت شد/ آقای قائدی! جوانی کردی

حسن زاده: استقلال پیروز یک بازی گردن کلفت شد/ آقای قائدی! جوانی کردی

حسن زاده: استقلال پیروز یک بازی گردن کلفت شد/ آقای قائدی! جوانی کردی

مدافع پیشین استقلال از نوع زندگی مهدی قائدی انتقاد کرد و گفت که او جوانی کرده است.

حسن زاده: استقلال پیروز یک بازی گردن کلفت شد/ آقای قائدی! جوانی کردی

مدافع پیشین استقلال از نوع زندگی مهدی قائدی انتقاد کرد و گفت که او جوانی کرده است.

(image)
حسن زاده: استقلال پیروز یک بازی گردن کلفت شد/ آقای قائدی! جوانی کردی

About