Home » اخبار ورزشی بانوان » حرکت اعتراضی خواننده سرشناس در دربی؛ ترک ورزشگاه آزادی به دلیل راه ندادن بانوان

حرکت اعتراضی خواننده سرشناس در دربی؛ ترک ورزشگاه آزادی به دلیل راه ندادن بانوان

حرکت اعتراضی خواننده سرشناس در دربی؛ ترک ورزشگاه آزادی به دلیل راه ندادن بانوان

به عنوان یک هنرمند که مدافع حقوق زنان کشورم و برابری زن و مرد هستم و در بعضی موارد اونهارو باهوش تر از خودم می دونم، امیدوارم روزی شاهد حضور زنان در ورزشگاه های کشور باشم بخصوص ورزشگاهی که اسمش هم آزادی است

حرکت اعتراضی خواننده سرشناس در دربی؛ ترک ورزشگاه آزادی به دلیل راه ندادن بانوان

به عنوان یک هنرمند که مدافع حقوق زنان کشورم و برابری زن و مرد هستم و در بعضی موارد اونهارو باهوش تر از خودم می دونم، امیدوارم روزی شاهد حضور زنان در ورزشگاه های کشور باشم بخصوص ورزشگاهی که اسمش هم آزادی است

(image)
حرکت اعتراضی خواننده سرشناس در دربی؛ ترک ورزشگاه آزادی به دلیل راه ندادن بانوان

About