Home » باشگاه خبر ورزشی » حذف تیم ملی عراق بخاطر اشتباه هافبک پرسپولیس

حذف تیم ملی عراق بخاطر اشتباه هافبک پرسپولیس

حذف تیم ملی عراق بخاطر اشتباه هافبک پرسپولیس

بشار رسن، ستاره پرسپولیس بازوبند کاپیتانی عراق را بر بازو داشت. او با حذف شدن این تیم به تهران بازخواهد گشت تا در اردوی سرخ پوشان شرکت کند و شاید برابر پیکان به میدان برود.

حذف تیم ملی عراق بخاطر اشتباه هافبک پرسپولیس

بشار رسن، ستاره پرسپولیس بازوبند کاپیتانی عراق را بر بازو داشت. او با حذف شدن این تیم به تهران بازخواهد گشت تا در اردوی سرخ پوشان شرکت کند و شاید برابر پیکان به میدان برود.

(image)
حذف تیم ملی عراق بخاطر اشتباه هافبک پرسپولیس

About