Home » باشگاه خبر ورزشی » حاج رضایی: برای شخصیت بیرون زمین طارمی باید تاسف خورد

حاج رضایی: برای شخصیت بیرون زمین طارمی باید تاسف خورد

حاج رضایی: برای شخصیت بیرون زمین طارمی باید تاسف خورد

کارشناس فوتبال کشورمان از نوع رفتن مهدی طارمی از پرسپولیس ناراحت است و می گوید که او از خودش یک چهره خدشه دار به جا گذاشت.

حاج رضایی: برای شخصیت بیرون زمین طارمی باید تاسف خورد

کارشناس فوتبال کشورمان از نوع رفتن مهدی طارمی از پرسپولیس ناراحت است و می گوید که او از خودش یک چهره خدشه دار به جا گذاشت.

(image)
حاج رضایی: برای شخصیت بیرون زمین طارمی باید تاسف خورد

About