Home » باشگاه خبر ورزشی » جیمی جامپ به قلعه نویی کاغذ داد/ شعار برای جدایی سرمربی ذوب از سوی اندک هواداران

جیمی جامپ به قلعه نویی کاغذ داد/ شعار برای جدایی سرمربی ذوب از سوی اندک هواداران

جیمی جامپ به قلعه نویی کاغذ داد/ شعار برای جدایی سرمربی ذوب از سوی اندک هواداران

در دقایق پایانی بازی دیدار ذوب آهن مقابل مشکی پوشان جیمی جامپی به کنار زمین آمد و ضمن دادن یک کاغذ به امیر قلعه نویی او را بوسید و از زمین خارج شد.

جیمی جامپ به قلعه نویی کاغذ داد/ شعار برای جدایی سرمربی ذوب از سوی اندک هواداران

در دقایق پایانی بازی دیدار ذوب آهن مقابل مشکی پوشان جیمی جامپی به کنار زمین آمد و ضمن دادن یک کاغذ به امیر قلعه نویی او را بوسید و از زمین خارج شد.

(image)
جیمی جامپ به قلعه نویی کاغذ داد/ شعار برای جدایی سرمربی ذوب از سوی اندک هواداران

About