Home » باشگاه خبر ورزشی » جزئیات دعوای جدید طارمی با پرسپولیس

جزئیات دعوای جدید طارمی با پرسپولیس

جزئیات دعوای جدید طارمی با پرسپولیس

خبرآنلاین: مهدی طارمی حاضر به تمدید قرارداد با پرسپولیس نیست. مدیران باشگاه پرسپولیس می دانند او فقط 6 ماه دیگر با تیم شان قرارداد دارد …

جزئیات دعوای جدید طارمی با پرسپولیس

خبرآنلاین: مهدی طارمی حاضر به تمدید قرارداد با پرسپولیس نیست. مدیران باشگاه پرسپولیس می دانند او فقط 6 ماه دیگر با تیم شان قرارداد دارد …

(image)
جزئیات دعوای جدید طارمی با پرسپولیس

About