Home » باشگاه خبر ورزشی » جدول در پایان روز ششم/فیجی تاریخ شد؛/ آمریکا فاصله‌اش با چین را افزایش داد

جدول در پایان روز ششم/فیجی تاریخ شد؛/ آمریکا فاصله‌اش با چین را افزایش داد

جدول در پایان روز ششم/فیجی تاریخ شد؛/ آمریکا فاصله‌اش با چین را افزایش داد
در روز ششم مسابقات المپیک 2016 آمریکا با درخشش ورزشکارانش فاصله‌اش با چینی‌ها را در صدر جدول افزایش داد.

جدول در پایان روز ششم/فیجی تاریخ شد؛/ آمریکا فاصله‌اش با چین را افزایش داد

در روز ششم مسابقات المپیک 2016 آمریکا با درخشش ورزشکارانش فاصله‌اش با چینی‌ها را در صدر جدول افزایش داد.
جدول در پایان روز ششم/فیجی تاریخ شد؛/ آمریکا فاصله‌اش با چین را افزایش داد

شبکه خانگی

About