Home » باشگاه خبر ورزشی » جباری: افتخاری به خاطر انتقادم مرا کنار گذاشت

جباری: افتخاری به خاطر انتقادم مرا کنار گذاشت

جباری: افتخاری به خاطر انتقادم مرا کنار گذاشت

در این نیم فصل بازی نمی کنم چون از اتفاقات رخ داده واقعا خسته ام. آسیبی که به من زدند زمان زیادی نیاز دارد تا دوباره آماده شوم. مسلما الان نمی توانم به تیمی کمک کنم …

جباری: افتخاری به خاطر انتقادم مرا کنار گذاشت

در این نیم فصل بازی نمی کنم چون از اتفاقات رخ داده واقعا خسته ام. آسیبی که به من زدند زمان زیادی نیاز دارد تا دوباره آماده شوم. مسلما الان نمی توانم به تیمی کمک کنم …

(image)
جباری: افتخاری به خاطر انتقادم مرا کنار گذاشت

About