Home » باشگاه خبر ورزشی » تکذیب ممنوع التصویری جواد خیابانی

تکذیب ممنوع التصویری جواد خیابانی

تکذیب ممنوع التصویری جواد خیابانی

ورزش سه: طی روزهای اخیر و پس از اظهاراتی که جواد خیابانی برای حمایت از زلزله زدگان استان کرمانشاه در برنامه سلام خورشید شبکه سوم سیما داشت، شایعاتی مبنی بر ممنوع التصویری و گزارشگری او مطرح شده بود. …

تکذیب ممنوع التصویری جواد خیابانی

ورزش سه: طی روزهای اخیر و پس از اظهاراتی که جواد خیابانی برای حمایت از زلزله زدگان استان کرمانشاه در برنامه سلام خورشید شبکه سوم سیما داشت، شایعاتی مبنی بر ممنوع التصویری و گزارشگری او مطرح شده بود. …

(image)
تکذیب ممنوع التصویری جواد خیابانی

About