Home » اخبار ورزشی زنان » تهدید فدراسیون وزنه برداری ایران به محرومیت/ 16 میلیون امضا در حمایت از بهداد

تهدید فدراسیون وزنه برداری ایران به محرومیت/ 16 میلیون امضا در حمایت از بهداد

تهدید فدراسیون وزنه برداری ایران به محرومیت/ 16 میلیون امضا در حمایت از بهداد
هواداران خشمگین بزرگترین ستاره وزنه برداری ایران با گذاشتن بیش از 1.6 میلیون نظر، اعتراض خود را به تصمیم هیات ژوری در مورد بهداد سلیمی اعلام کردند.

تهدید فدراسیون وزنه برداری ایران به محرومیت/ 16 میلیون امضا در حمایت از بهداد

هواداران خشمگین بزرگترین ستاره وزنه برداری ایران با گذاشتن بیش از 1.6 میلیون نظر، اعتراض خود را به تصمیم هیات ژوری در مورد بهداد سلیمی اعلام کردند.
تهدید فدراسیون وزنه برداری ایران به محرومیت/ 16 میلیون امضا در حمایت از بهداد

مدرسه

About