Home » باشگاه خبر ورزشی » تهدید امارات و عربستان به جدایی از AFC

تهدید امارات و عربستان به جدایی از AFC

تهدید امارات و عربستان به جدایی از AFC

ایسنا: به نقل از العاجل، به احتمال خیلی زیاد در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا شاهد تغییرات زیادی باشیم. با وجود این که کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرده که هر کشوری (به استثنای ایران برابر عربستان) باید در خاک خود از تیم …

تهدید امارات و عربستان به جدایی از AFC

ایسنا: به نقل از العاجل، به احتمال خیلی زیاد در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا شاهد تغییرات زیادی باشیم. با وجود این که کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرده که هر کشوری (به استثنای ایران برابر عربستان) باید در خاک خود از تیم …

(image)
تهدید امارات و عربستان به جدایی از AFC

About