Home » باشگاه خبر ورزشی » تنها راه ایران برای گرفتن میزبانی سعودی ها

تنها راه ایران برای گرفتن میزبانی سعودی ها

تنها راه ایران برای گرفتن میزبانی سعودی ها

خبرگزاری میزان- یک روزنامه اماراتی مدعی شد که رای نهایی امروز کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ ارتباطی با میزبانی ایران برای عربستان ندارد و تنها رای درباره میزبانی قطر مقابل سعودی ها و اماراتی ها است.

تنها راه ایران برای گرفتن میزبانی سعودی ها

خبرگزاری میزان- یک روزنامه اماراتی مدعی شد که رای نهایی امروز کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ ارتباطی با میزبانی ایران برای عربستان ندارد و تنها رای درباره میزبانی قطر مقابل سعودی ها و اماراتی ها است.

(image)
تنها راه ایران برای گرفتن میزبانی سعودی ها

About