Home » باشگاه خبر ورزشی » تصاویر/پیروزی چهل بر هیچ رسول خادم بر عباس جدیدی در آکادمی ملی المپیک

تصاویر/پیروزی چهل بر هیچ رسول خادم بر عباس جدیدی در آکادمی ملی المپیک

تصاویر/پیروزی چهل بر هیچ رسول خادم بر عباس جدیدی در آکادمی ملی المپیک

مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی در آکادمی ملی المپیک به ریاست محمدرضا داورزنی برگزار شد که “رسول خادم” مجددا به عنوان رئیس فدراسیون کشتی انتخاب شد.

تصاویر/پیروزی چهل بر هیچ رسول خادم بر عباس جدیدی در آکادمی ملی المپیک

مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی در آکادمی ملی المپیک به ریاست محمدرضا داورزنی برگزار شد که “رسول خادم” مجددا به عنوان رئیس فدراسیون کشتی انتخاب شد.

(image)
تصاویر/پیروزی چهل بر هیچ رسول خادم بر عباس جدیدی در آکادمی ملی المپیک

About