Home » باشگاه خبر ورزشی » تراکتور عیار استقلال را مشخص می کند/ شفر تاکنون در ماه عسل بود!

تراکتور عیار استقلال را مشخص می کند/ شفر تاکنون در ماه عسل بود!

تراکتور عیار استقلال را مشخص می کند/ شفر تاکنون در ماه عسل بود!

مربی سابق تیم فوتبال استقلال گفت: رویارویی با تراکتورسازی در غیاب دو بازیکن اصلی می تواند بزرگترین چالش وینفرد شفر از بدو ورودش در ایران باشد.

تراکتور عیار استقلال را مشخص می کند/ شفر تاکنون در ماه عسل بود!

مربی سابق تیم فوتبال استقلال گفت: رویارویی با تراکتورسازی در غیاب دو بازیکن اصلی می تواند بزرگترین چالش وینفرد شفر از بدو ورودش در ایران باشد.

(image)
تراکتور عیار استقلال را مشخص می کند/ شفر تاکنون در ماه عسل بود!

About