Home » باشگاه خبر ورزشی » تحویل درخواست ITC طارمی به پرسپولیس

تحویل درخواست ITC طارمی به پرسپولیس

تحویل درخواست ITC طارمی به پرسپولیس

باشگاه الغرافه قطر نامه ای مبنی بر درخواست صدور ITC خرید جدید ایرانی خود را به باشگاه پرسپولیس داد.

تحویل درخواست ITC طارمی به پرسپولیس

باشگاه الغرافه قطر نامه ای مبنی بر درخواست صدور ITC خرید جدید ایرانی خود را به باشگاه پرسپولیس داد.

(image)
تحویل درخواست ITC طارمی به پرسپولیس

About