Home » باشگاه خبر ورزشی » تبعات اظهارات طارمی برای پرسپولیس

تبعات اظهارات طارمی برای پرسپولیس

تبعات اظهارات طارمی برای پرسپولیس

خبرگزاری تسنیم: مهدی طارمی در آخرین اظهاراتش در مورد زمان عقد قرارداد خود با باشگاه پرسپولیس (قرارداد فصل گذشته اش) مدعی شد این قرارداد را بعد از بازگشت از ترکیه و در واقع بعد از قرارداد با ریزه اسپور، امضا کرده است …

تبعات اظهارات طارمی برای پرسپولیس

خبرگزاری تسنیم: مهدی طارمی در آخرین اظهاراتش در مورد زمان عقد قرارداد خود با باشگاه پرسپولیس (قرارداد فصل گذشته اش) مدعی شد این قرارداد را بعد از بازگشت از ترکیه و در واقع بعد از قرارداد با ریزه اسپور، امضا کرده است …

(image)
تبعات اظهارات طارمی برای پرسپولیس

About