Home » باشگاه خبر ورزشی » تاج بالاخره گزینه تحریم را عملی کرد!

تاج بالاخره گزینه تحریم را عملی کرد!

تاج بالاخره گزینه تحریم را عملی کرد!

خبرگزاری تسنیم: کمتر از 20 روز قبل، یعنی در روز 23 آبان بود که مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در نامه ای به شیخ سلمان ضمن اشاره به دستاوردهای فدراسیون فوتبال ایران در سال 2016 نسبت به لیست منتشر شده …

تاج بالاخره گزینه تحریم را عملی کرد!

خبرگزاری تسنیم: کمتر از 20 روز قبل، یعنی در روز 23 آبان بود که مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در نامه ای به شیخ سلمان ضمن اشاره به دستاوردهای فدراسیون فوتبال ایران در سال 2016 نسبت به لیست منتشر شده …

تاج بالاخره گزینه تحریم را عملی کرد!

About