Home » اخبار ورزشی زنان » بی اعتنایی هیات سوارکاری گنبدکاووس به کمیته انضباطی فدراسیون/ اسب های دوپینگی که همچنان می تازند

بی اعتنایی هیات سوارکاری گنبدکاووس به کمیته انضباطی فدراسیون/ اسب های دوپینگی که همچنان می تازند

بی اعتنایی هیات سوارکاری گنبدکاووس به کمیته انضباطی فدراسیون/ اسب های دوپینگی که همچنان می تازند

هفت اسب محرومی که با رای کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاری از حضور در مسابقات تا اطلاع ثانوی محروم شدند با بی اعتنایی هیات سوارکاری گنبدکاووس به این رای همچنان در کورس های این شهرستان می تازند و مقام هم می آورند.

بی اعتنایی هیات سوارکاری گنبدکاووس به کمیته انضباطی فدراسیون/ اسب های دوپینگی که همچنان می تازند

هفت اسب محرومی که با رای کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاری از حضور در مسابقات تا اطلاع ثانوی محروم شدند با بی اعتنایی هیات سوارکاری گنبدکاووس به این رای همچنان در کورس های این شهرستان می تازند و مقام هم می آورند.

(image)
بی اعتنایی هیات سوارکاری گنبدکاووس به کمیته انضباطی فدراسیون/ اسب های دوپینگی که همچنان می تازند

About