Home » عکس های ورزشی » بیرانوند و دست مشکل آفرین (عکس)

بیرانوند و دست مشکل آفرین (عکس)

بیرانوند و دست مشکل آفرین (عکس)
علیرضا بیرانوند هنوز به شرایط ایده آل برای حضور در ترکیب اصلی پرسپولیس دست نیافته و این مساله باعث می شود تا حضور بوژیدار در بازی این هفته مقابل پدیده مسجل شود.

بیرانوند و دست مشکل آفرین (عکس)

علیرضا بیرانوند هنوز به شرایط ایده آل برای حضور در ترکیب اصلی پرسپولیس دست نیافته و این مساله باعث می شود تا حضور بوژیدار در بازی این هفته مقابل پدیده مسجل شود.
بیرانوند و دست مشکل آفرین (عکس)

About