Home » باشگاه خبر ورزشی » بیت سعید، اسلحه خودکشیِ استقلال

بیت سعید، اسلحه خودکشیِ استقلال

بیت سعید، اسلحه خودکشیِ استقلال

وب سایت نود: استقلال حتی فکرش را هم نمی کرد که با فروش یکی از بی اثرترین بازیکنانش در نیم فصل اول به تیم فولاد خوزستان، سهمیه آسیایی اش را به خطر بیاندازد …

بیت سعید، اسلحه خودکشیِ استقلال

وب سایت نود: استقلال حتی فکرش را هم نمی کرد که با فروش یکی از بی اثرترین بازیکنانش در نیم فصل اول به تیم فولاد خوزستان، سهمیه آسیایی اش را به خطر بیاندازد …

(image)
بیت سعید، اسلحه خودکشیِ استقلال

About