Home » اخبار ورزشی زنان » بهداد سلیمی: شرایط روحی ام خوب نیست/ دیگر وزنه زدن فایده ای ندارد

بهداد سلیمی: شرایط روحی ام خوب نیست/ دیگر وزنه زدن فایده ای ندارد

بهداد سلیمی: شرایط روحی ام خوب نیست/ دیگر وزنه زدن فایده ای ندارد

بهداد سلیمی گفت: قبول نکردن وزنه 252 کیلوگرم توسط هیات ژوری اتفاق بدی بود و با این شرایط وزنه زدن دیگر فایده ای ندارد. …

بهداد سلیمی: شرایط روحی ام خوب نیست/ دیگر وزنه زدن فایده ای ندارد

بهداد سلیمی گفت: قبول نکردن وزنه 252 کیلوگرم توسط هیات ژوری اتفاق بدی بود و با این شرایط وزنه زدن دیگر فایده ای ندارد. …

(image)
بهداد سلیمی: شرایط روحی ام خوب نیست/ دیگر وزنه زدن فایده ای ندارد

About