Home » دسته‌بندی نشده » بن یعقوب جنجالی داور محبوب اماراتی ها!

بن یعقوب جنجالی داور محبوب اماراتی ها!

بن یعقوب جنجالی داور محبوب اماراتی ها!

با این حال باید گفت که “بن یعقوب”داور محبوب اماراتی ها است.جالب است که داور برای بازی العین در پلی آف لیگ قهرمانان انتخاب شد که با برتری نماینده امارات همراه بود.

بن یعقوب جنجالی داور محبوب اماراتی ها!

با این حال باید گفت که “بن یعقوب”داور محبوب اماراتی ها است.جالب است که داور برای بازی العین در پلی آف لیگ قهرمانان انتخاب شد که با برتری نماینده امارات همراه بود.

(image)
بن یعقوب جنجالی داور محبوب اماراتی ها!

About