Home » باشگاه خبر ورزشی » بسته شدن پنجره نقل و انتقالات زمستانی در حاشیه خلیج فارس/ رکورد خریدهای خارجی قطر با دو ایرانی شکست

بسته شدن پنجره نقل و انتقالات زمستانی در حاشیه خلیج فارس/ رکورد خریدهای خارجی قطر با دو ایرانی شکست

باشگاه های قطری رکورد جابه جایی بازیکن در نقل و انتقالات زمستانی را شکستند.

دانلود آهنگ جدید

ورزش و زندگی

About