Home » باشگاه خبر ورزشی » برنامه کی روش برای تمرینات ویژه برای جام جهانی

برنامه کی روش برای تمرینات ویژه برای جام جهانی

برنامه کی روش برای تمرینات ویژه برای جام جهانی

سرمربی تیم ملی توضیحاتی درباره کمپی ارائه داد که بازیکنان ملی پوش بعد از بازی تیم های باشگاهی شان در آن حضور پیدا می کنند.

برنامه کی روش برای تمرینات ویژه برای جام جهانی

سرمربی تیم ملی توضیحاتی درباره کمپی ارائه داد که بازیکنان ملی پوش بعد از بازی تیم های باشگاهی شان در آن حضور پیدا می کنند.

(image)
برنامه کی روش برای تمرینات ویژه برای جام جهانی

About