Home » باشگاه خبر ورزشی » برنامه بازی‌های تدارکاتی پرسپولیس اعلام شد

برنامه بازی‌های تدارکاتی پرسپولیس اعلام شد

برنامه بازی‌های تدارکاتی پرسپولیس اعلام شد
تیم فوتبال پرسپولیس در تعطیلات یک ماهه لیگ با سایپا و سه تیم از همدان و سمنان بازی خواهد کرد.

برنامه بازی‌های تدارکاتی پرسپولیس اعلام شد

تیم فوتبال پرسپولیس در تعطیلات یک ماهه لیگ با سایپا و سه تیم از همدان و سمنان بازی خواهد کرد.
برنامه بازی‌های تدارکاتی پرسپولیس اعلام شد

گوشی موبایل

About