Home » باشگاه خبر ورزشی » بررسی احتمالات قهرمانی پرسپولیس در داربی 86

بررسی احتمالات قهرمانی پرسپولیس در داربی 86

بررسی احتمالات قهرمانی پرسپولیس در داربی 86

ایسنا: نمایش خوب پرسپولیس در این فصل لیگ برتر باعث شده تا آن ها به قهرمانی تاریخی در این رقابت ها امیدوار باشند. چون تاکنون هیچ تیمی در لیگ برتر پنج هفته مانده به پایان بازی ها قهرمان نشده است …

بررسی احتمالات قهرمانی پرسپولیس در داربی 86

ایسنا: نمایش خوب پرسپولیس در این فصل لیگ برتر باعث شده تا آن ها به قهرمانی تاریخی در این رقابت ها امیدوار باشند. چون تاکنون هیچ تیمی در لیگ برتر پنج هفته مانده به پایان بازی ها قهرمان نشده است …

(image)
بررسی احتمالات قهرمانی پرسپولیس در داربی 86

About