Home » باشگاه خبر ورزشی » برخورد عجیب حسینی به نیمکت نشینی

برخورد عجیب حسینی به نیمکت نشینی

برخورد عجیب حسینی به نیمکت نشینی

دروازه بان جوان استقلال تهران پیش از آغاز دیدار برابر پدیده مشهد اقدام عجیبی انجام داد.

برخورد عجیب حسینی به نیمکت نشینی

دروازه بان جوان استقلال تهران پیش از آغاز دیدار برابر پدیده مشهد اقدام عجیبی انجام داد.

(image)
برخورد عجیب حسینی به نیمکت نشینی

About