Home » باشگاه خبر ورزشی » برانکو: وقتی برای جشن گرفتن نداریم

برانکو: وقتی برای جشن گرفتن نداریم

برانکو: وقتی برای جشن گرفتن نداریم

سرمربی پرسپولیس با تشریح شرایط این تیم در نیم فصلی که منتهی به صدرنشینی با اختلاف امتیاز آنها شد، از مدیریت باشگاه درخواست کرد نسبت به برطرف کردن مشکلات مالی تلاش کنند.

برانکو: وقتی برای جشن گرفتن نداریم

سرمربی پرسپولیس با تشریح شرایط این تیم در نیم فصلی که منتهی به صدرنشینی با اختلاف امتیاز آنها شد، از مدیریت باشگاه درخواست کرد نسبت به برطرف کردن مشکلات مالی تلاش کنند.

(image)
برانکو: وقتی برای جشن گرفتن نداریم

About