Home » باشگاه خبر ورزشی » برانکو: نه تنها از عربستان بلکه از جاهای دیگر هم پیشنهاد دارم

برانکو: نه تنها از عربستان بلکه از جاهای دیگر هم پیشنهاد دارم

برانکو: نه تنها از عربستان بلکه از جاهای دیگر هم پیشنهاد دارم

سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه برای تمدید قراردادش باید بدهی های گذشته تسویه شوند، پیشنهادش از تیم های عربستانی را تایید کرد و با حضور بشار رسن در تیم عراق موافقت کرد.

برانکو: نه تنها از عربستان بلکه از جاهای دیگر هم پیشنهاد دارم

سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه برای تمدید قراردادش باید بدهی های گذشته تسویه شوند، پیشنهادش از تیم های عربستانی را تایید کرد و با حضور بشار رسن در تیم عراق موافقت کرد.

(image)
برانکو: نه تنها از عربستان بلکه از جاهای دیگر هم پیشنهاد دارم

About