Home » باشگاه خبر ورزشی » برانکو: بهترین فرصت برای دوگانه را از دست دادیم

برانکو: بهترین فرصت برای دوگانه را از دست دادیم

برانکو: بهترین فرصت برای دوگانه را از دست دادیم

برانکو ایوانکوویچ معتقد است تیمش در فرم بسیار خوبی بود.

برانکو: بهترین فرصت برای دوگانه را از دست دادیم

برانکو ایوانکوویچ معتقد است تیمش در فرم بسیار خوبی بود.

(image)
برانکو: بهترین فرصت برای دوگانه را از دست دادیم

About